Event งานสัมมนาGallery - ช่างภาพโคราช

Motorsport Thailand Rally Cross 2014 [12.08.57]

Motorsport Thailand Rally Cross 2014 [12.08.57]
ครั้งแรกที่ถ่ายภาพแนวนี้ กดชัดเตอร์ไปหลบเม็ดฝุ่นไป สนุกมาก ถ้ามีโอกาศก็อยากถ่ายอีก…
Tags
Show More
Back to top button
Close
สล็อตเว็บตรง