Event งานสัมมนาGallery - ช่างภาพโคราช

ภาพงาน Safety day 2019 บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (สระบุรี)

ภาพงาน Safety day 2019 บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (สระบุรี)

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา ขอขอบคุณ​บริษัท คาร์กิลล์มีทส์(ไทยแลนด์) ที่เลือกใช้ ช่างภาพโคราช ด้วยนะครับ

(ภาพงานบางส่วน)

🎉🎉บริการถ่ายภาพงานแต่งงาน บริการถ่ายภาพงานอีเวนท์ งานประชุม สัมมนา งานเลี้ยง งานเปิดตัว งาน บริการถ่ายภาพสินค้า โรงแรม สถานที่ ฯลฯ

ติดต่อหาช่างภาพ/สอบถาม
➡Tel ☎ : 0-888855441 มิกซ์
➡Line : mixidea87
#ช่างภาพโคราช

Tags
Show More

ช่างภาพโคราช MixIdea

รับถ่ายภาพงานแต่ง, งานรับปริญญา, งานขึ้นบ้านใหม่, บริการถ่ายภาพงานอีเวนท์, งานประชุม, สัมมนา, งานเลี้ยง, งานเปิดตัว, งานถ่ายภาพโปรไฟล์, งานถ่ายภาพสินค้า, และงานพิธีอื่นๆ ไปได้ทุกจังหวัด โทร.0-888855441
Back to top button
Close