Breaking News
Home / Gallery / ถ่ายภาพสินค้า

ถ่ายภาพสินค้า

ถ่ายภาพสินค้า และอาหาร ไฟล์คุณภาพสูง
24.3 ล้านพิกเซล รูปแบบไฟล์ FX และ ตัดฉากหลังขาว พร้อม รีทัชภาพ

ราคาตามแต่ตกลง เรต ………….3,000-12,000 บาท

ถ่ายภาพสินค้า เคสมือถือ ถ่ายรูปผลิตภัณฑ์

ถ่ายภาพสินค้า เคสมือถือ ถ่ายรูปผลิตภัณฑ์ รับถ่ายภา ...

Read More »