Breaking News
Home / Gallery - ช่างภาพโคราช / ถ่ายภาพสินค้า

ถ่ายภาพสินค้า

ถ่ายภาพสินค้า และอาหาร ไฟล์คุณภาพสูง
24.3 ล้านพิกเซล รูปแบบไฟล์ FX และ ตัดฉากหลังขาว พร้อม รีทัชภาพ

ราคาตามแต่ตกลง เรต ………….3,000-12,000 บาท