งานรับปริญญา Graduation

฿3,500.00

บัณฑิต 1 คน

  • ครึ่งวัน ( 4 ชม โดยประมาณ )………….3,500 B.-
  • เต็มวัน ( 8 ชม โดยประมาณ )………….4,500 B.-

» งานรับปริญญา  Graduation

บัณฑิต 1 คน

  • ครึ่งวัน ( 4 ชม โดยประมาณ )………….3,500 B.-
  • เต็มวัน ( 8 ชม โดยประมาณ )………….4,500 B.-
  • เหมา 2 วัน คิดราคาพิเศษ 7,500 B.-
  • บัณฑิต มากกว่า 1 คน (ต้องอยู่ด้วยกันตลอด) เพิ่มจากเรตปกติ คนละ 1000 B.-
  • เพิ่มคนถือรีเฟล็กและช่วยบัณฑิตถือของ 500 B.– / วัน

» ถ่ายนอกรอบงานรับปริญญา

  • คนแรก 4,500 B.- คนต่อมา เพิ่มคนละ 500 B.- (สิ่งที่ได้รับจะได้คนละ 1 ชุด )

**ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทาง (กรณีสถานที่มิใช่ จ.นครราชสีมา)

บัณฑิต 1 คน ครึ่งวัน

ครึ่งวัน ( 4 ชม โดยประมาณ )………….3,500 B.-

บัณฑิต 1 คน เต็มวัน

เต็มวัน ( 8 ชม โดยประมาณ )………….4,500 B.-

Back to top button